Yasal kullanım şartları ve koşulları

güncelleme 22/05/2019.

I. GEREKÇE

II. KONU

III. TANIMLAR

IV. EXAPRO TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLERİN TANIMI

V. KAYIT

VI. SATICININ YÜKÜMLÜKLERİ

VII. MÜŞTERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

VIII. SATICILARIN VE MÜŞTERİLERİN TANITIMI

IX. EXAPRO SARL DENETİMLERİ

X. EXAPRO TARAFINFAN TEKLİF EDİLEN TAMAMLAYICI HİZMETLER

XI. EXAPRO’NUN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

XII. HİZMET KULLANIMI, İNTERNET GÜVENLİĞİ VE İLGİLİ RİSKLER

XIII. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

XIV. DİL, YASA VE MAHKEME YERİ

XV. GIZLILIK POLITIKASI

 

1. Bu genel satış ve kullanım şartları EXAPRO SARL'ın sunduğu tüm hizmetlerine tatbik edilir, bu şirket Fransa yasal çerçeveleri altında faaliyet göstermektedir, Şirket Tescil Hakları Samura'ya ait olup, kayıtlı yasal adresi: 4 Place Marc Leclerc 49400 SAUMUR – NAF Code : 4614Z, SIRET N° 4515749000021.

2. Bu genel şartlar ve koşullar EXAPRO özel hüküm şartnamesi tarafından sağlanan Web sitelerin tüm kullanıcıları için tatbik edilir.

3. Bu genel satış ve kullanım koşulları ve şartları tarafların taahhütlerini tümü ile belirler ve farklı belgelerde yer alan hiçbir koşulla dayanarak EXAPRO’dan ve EXAPRO hizmetinden ve web sitelerinden yararlanan kullanıcılarından hak iddia edemez.

4. Bu genel satış şartları ve koşulları tüm hizmet alıcılar, sağlayıcılar veya kullanıcılar için tatbik edilir.

5. EXAPRO genel satış ve kullanım şartları ve koşullarını dilediği anda değişiklik uygulama haklarını saklı tutar. Böyle bir durumda yeni genel şartlar ve koşulların hükümlülüğü geçerli sayılacaktır. Yeni satış ve kullanım şartları ve koşulları sitede üyeliğini iptal etmeyi seçmiş kullanıcılar haksız hüküm verilmeden ve ek formalitelere ihtiyaç duymadan çevrimiçi yayınlandıktan hemen sonra geçerli ve bağlayıcı olacaktır.

6. Sitenin tüm içeriklerin (alan adı, başlık, tasarım, forum, yorumlar, orijinal görüntüler ve resimler, logolar, sloganlar, metinler ve diğer unsurlar) yanı sıra veri tabanı da EXAPRO’nun özel mülkiyetti olup, tek yayıncısı ve telif hakkı sahibi EXAPRO’dur.

7. Üste belirtilen tüm içerikler telif hakları, marka tescil, veri tabanı oluşturucu hakları ve ilgili her ülkede Fikri Mülkiyet kanunlarda öngörülen diğer koruma hakları yönünden dünya çapında koruma altına alınmıştır.

 

8. EXAPRO’ya ait bu genel satış ve kullanım koşullar ve şartlarının amacı genel satış koşullarını, genel yararlanma koşullarını, gizli veri koruma politikasını, uygun davranış ve genel internet kullanıcılarının görevini, EXAPRO’nun müşterilerine çevrimiçi ve çevrim dışı sağladığı hizmet ile ilişkin terimleri belirlemek ve tanımlamaktır.

9. Bu genel satış ve kullanım koşulları ve şartları bütünü ile herkes adına bağlayıcıdır. Buna rağmen, bazı durumlarda bazı maddeler uygulanmayabilir veya es geçilebilir, tüm diğer hükümleri etkin ve bağlayıcı olacaklardır.

 

10. Çevrimiçi Reklamlar: Çevrimiçi reklamlar, ürün satışlarını artırmak amacı ile web kullanıcılar tarafından çizilen veya tasarlanan ve tamamen onların yürütme sorumluluğunda olan açıklayıcı tanım biçiminde tanımlanır. Bu ilanların amacı profesyonel bir format biçiminde satış ekipmanlarını tanıtmaktır. EXAPRO, Satıcı tarafından sağlanan bilgi doğrultusunda bu ilanların kalite düzeyini artırabilir veya düzenleyebilir. Bu durum gözetilerek, sağlanan reklamın tüm sorumluluğu Satıcıya ait olup çevrimiçi sunulan metnin uygunluğunu kontrol etme yükümlülüğü vardır.

11. Web Kullanıcısı: Web kullanıcısı, reklam taramak ve/veya oluşturmak adına “Exapro.com” web sitesi üzerinden profesyonel işbirliği yapan kayıtlı sıradan bir vatandaş veya kamu/özel organ olarak tanımlanır. Web kullanıcıları arasında, satış amaçlı ürün sunan bölüm Satıcı olarak tanımlanır, exapro.com üzerinden Satıcıya tanıtılacak profesyonel ekipmanlar arayan diğer bölüm ise Müşteri olarak tanımlanır.

12. İnternet sörfçü veya ziyaretçi: web kullanıcısı olarak tanımlanmayan ve www.exapro.com sitesini veya EXAPRO’nun diğer web site organlarını ziyaret eden internet sörfçüsü veya ziyaretçisi olarak tanımlanır. Bu bağlamda internet ziyaretçisi halka açık ve tüm sörfçülere izinli olan web sayfalarına erişim hakkı vardır. Web kullanıcısının aksine, kullanıcı hesabı açmak veya kişisel bilgilerini paylaşmak zorunda değildir. Fakat EXAPRO’nun ödeme hizmetine erişim hakkı bulunamamaktadır.

13. Ürünler: “Exapro.com” web sitesi üzerinden satışa sunulan herhangi bir profesyonel uygulama aracı anlamına gelir.

14. Fiyat: Satıcı tarafından belirlenen süre zarfında geçerli olup, statik mesajda belirtilen ürün adına istenilen ücret, ön-vergi biçiminde tanımlanabilir.

15. Teklif: ekipmanın ilgili parçası adına iki tarafta satış görüşmesi için davet edilerek reklam edilen ürüne yapılan satın alma teklifi biçiminde tanımlanabilir.

16. EXAPRO hizmetleri: tipine bağlı olarak ücretsiz ve ücretli olabilen tüm sunulan EXAPRO hizmetleri biçiminde tanımlanabilir.

 

17. EXAPRO, profesyonel ürünlerin satışı adına profesyonel satıcılar ve profesyonel alıcılar sunar. EXAPRO’nun temel hedefi, bağımsız arabulucu görevini üstlenerek Alıcı ve Satıcı arasında bir sözleşme oluşturmaktır.

 • EXAPRO, müşterileri ve satıcılar bir araya getiren ve taraflar arasında işlemleri kolaylaştıran ürün çizim listeleri ve çevrimiçi hizmetler sunar.
 • EXAPRO herhangi bir satış işlemini tamamlamaz.
 • İstisnai durumlarda, EXAPRO satış sözleşmesinde müdahalede bulunabilir. Bu tür özel durumlarda işlem, bu genel satış şartları ve koşullarından bağımsız farklı bir şartname üzerinden yürütülecektir.

18. EXAPRO sözleşme yürütme durumuna müdahale etmez, EXAPRO sadece arabulucu olur ve asla bir yetkili veya komisyon temsilcisi rolü oynamaz. 

 • Bu bağlamda, arabulucunun temel yükümlülüğü EXAPRO aracılığı ile oluşturulan sözleşmenin yürütülmesi adına arabuluculuk yapmaktır, fakat asla sözleşme üzerinde bir işlem gerçekleştirmez.

19. EXAPRO arabuluculuğu üzerinden oluşturulan sözleşmeler, açık artırma satışı biçiminde değerlendirilmemelidir

20. Her satıcı, satışa sunacağı ekipman adına sınırsız özgürlüğüne sahiptir: birden fazla teklif durumunda, Satıcı kendi değerlendirmesine en uygun satışı seçmekte özgürdür.

 • Bu bağlamda, satıcı aşağıda belirtilen kıstaslardan birini seçebilir, herhangi bir sınırlama olmadan: teklif edilen fiyat, Alıcı, ödeme gücü oranı, ödeme koşulları, coğrafik yakınlık… vb.

21. EXAPRO satışa sunulan ürünlerin veri tabanlarında ve üzerinde tam ve özel sahiplik başlıkları bulunduracaktır. Bu ürünlerin sahibi EXAPRO olduğu anlamında değil, bir arabulucu biçiminde. 

22. Sözleşmenin her bir tarafı kendi kişisel durumuna sahip olmalıdır ve buna bağlı olarak her biri hesabında gerçek adını belirtmelidir

23. Hizmetin bir vizyonu olarak, EXAPRO özen ve titizlik görevi ile yükümlüdür, fakat akıbet zorunluluğu ile yükümlü değildir. Dolayısıyla, EXAPRO ilanların çizimi ile sorumlu tutulamaz,  EXAPRO’nun ortak olduğu ilanlarda buna dahildir. Eğer varsa veya oluşursa, herhangi bir çevrimiçi hizmet kesintisi adına EXAPRO sorumlu tutulamaz.

24. EXAPRO tarafından sunulan hizmetler, her türlü yönetmelik ve tüzük ile uyumludur ve mevcut şartnamelere uygun olarak sağlanır.

 

25. Kayıt tamamen ücretsiz olup, hiçbir hesap adına ücret veya ödeme talep edilmeyecektir. Öte yandan, exapro.com üzerinden alış veriş izni web kayıt bağlayıcı ön şarttı gerektirmektedir.

26. EXAPRO tüm yeni kayıt başvurularında, kayıt için başvuran kişi yahut kurum tarafından sağlanan tüm bilgilerini teyit etmek ve onaylamak adına mutlak takdirine göre değerlendirme haklarını saklı tutar. 

27. Hiçbir koşulda sunulan yanlış beyan, yanlış ya da yanıltıcı veya iftira niteliğinde bilgilerden EXAPRO sorumlu tutulamaz. Öte yandan, web kullanıcısı tarafından sunulan yanlış beyan, yanlış ya da yanıltıcı veya iftira niteliğinde bilgi sunma durumunda EXAPRO hesap kapatma haklarını saklı tutar. 
Exapro, bu tür potansiyel gelir kaybı, zarar veya giderlerden haberdar edilmiş olsa bile, herhangi bir gelir kaybından, doğrudan veya dolaylı cezai zarar veya masraftan hiçbir kişi veya kuruluşa sorumlu olmayacaktır.

28. Herhangi bir web kullanıcısını veya EXAPRO’yu etkileyecek herhangi bir hileli kayıt veya yanıltıcı bilgi durumunda, kullanıcının profili silinmesine ve faillerin yargılanması adına yargı merciine bildirilmelerine sebep olacaktır.

29. Kayıt olmanız durumunda, kullanım koşulları ile ilgili şartlar ve koşulları kabul etmiş sayılırsınız.

 

30. Mevcut yasal rejim, 21 Temmuz 2004 tarihinde kabul edilen çevrimiçi, dahili hat üzerinden profesyoneller arasında alış veriş yasası ve 6 Ağustos 2004 tarihinde kabul edilen Veri Koruma Yasası çerçevesinde yürütülmektedir,  bu yasal çerçeveler iki tarafa da yükümlülük oluşturur.

31. Satıcı, EXAPRO’nun tüm kurallarını kabul etiği yönünde taahhüt eder ve ekipmanlarını web sitenin usulüne uygun transfer etmelidir.

32. Teklif aşağıdaki bilgileri içermelidir:

 • Tüzel kişilik adına soyad, şirket adı 
 • Adres, kayıtlı ofisi veya teklif verilen tesis
 • İrtibat bilgileri
 • Alıcı siparişini yürütebilmesi, garanti belgesi talebi isteyebilmesi adına iletişim kaynakları, hiçbir ek ücret talep etmeden. 
 • E-posta adresi
 • Teklif geçerlilik süresi
 • Ürünün temel özellikleri: Satıcı satışa sunulan ürünü olabildiğince iyi tarif etmelidir. Satıcı uygunsuz sunum, yanlış veya kafa karıştırıcı açıklamasından doğabilecek zarar verici sonuçların yükümlülüğünü tamamen kabul eder.
 • Yürütme veya ödeme prosedürü
 • Sorumluluk ve özel şartları ve satış koşulları
 • Halin icabına göre, ürün veya hizmetin sürekli veya periyodik sözleşme hükmünü kapsayan minimum koşullar şartnamesi.
 • Halin icabına göre, kayıt numarası ile beraber RCS(şirket kaydı) veya RP, CS, KDV kimlik numarası.

33. Exapro platformunu kullanan makina satıcısı firmalar şunları garanti etmektedir :

(1) metin, resimler, markalar (“Yaratılış”) gibi yayınladıkları tüm online reklam içeriği, herhangi bir telif hakkını , ahlaki hakları veya fikri mülkiyet haklarını, gizlilik haklarını, veri koruma haklarını, resim haklarını ihlal etmemektedir.
(2) Telif hakkı sahipleri ve yaratıcıları , satıcıya “Yaratım”larını kullanmaları için açıkça yetki verir. Bir Yaratılış kullanmak için bir veya daha fazla yetkilendirme gerekip gerekmediğinin sorumluluğu, satıcı tarafından belirlenmelidir. Bu yetkileri almaktan tamamen kendisi sorumludur.

Satıcı, Exapro’yu, ana şirketi, bağlı ortaklıkları, iştiraklerinin yanı sıra, içerik yöneticilerini, yöneticilerini ve çalışanlarını (i)Yaratılışın kullanımı ve (ii) Yaratılış için gerekli izinlerin alınmaması ile kaynaklı ya da bağlantılı her türlü zarar, maliyet, sorumluluk (bunlardan kaynaklanan makul avukatlık ücretleri dahil) korumayı ve tazmin etmeyi taahhüt eder.

34. Satıcı ürün satabilmek adına gerekli hakları ve yetkileri sağlamış olmalıdır ve üçüncü şahısların haklarını veya kanun ihlalini önlemek adına mevcut hukuki yasalarla uyum içinde olmalıdır. 

35. Satıcı, Müşteriye sözleşmede yer alan ürünün ulaşım organizasyonunu yürütmekle yükümlüdür. Müşteri ulaşım, taşıma, gümrük ve aktarımdan doğan diğer masrafların varsayılan faturayı ödemelidir. Taraflar eğer dilerlerse farklı kurallar uygulamayı seçebilirler.

36. Satıştan önce,  anlaşmazlıkları önlemek amacıyla, taraflar ulaşım, taşıma, gümrük ve aktarımdan doğan diğer masraflar hususunda anlaşmaları gerekmektedir.

37. Ürün satış teklifi, Satıcıya ve Müşteriye muhtemel anlaşma daveti sunar.

38. EXAPRO, sadece e-posta bildirimi göndererek herhangi bir sebepten dolayı, herhangi bir zaman diliminde ve Satıcıya veya Müşteriye karşı bir yükümlülük taşımaksızın, herhangi farklı haklar ve hukukların hükümlüğü altında kalmadan siteden ürün kaldırma haklarını saklı tutar. 

39. EXAPRO, Satıcıya sorgulama veya teklifin numarası sağlama güvencesini sağlamaz. 

40. EXAPRO, “Exaspot”, “özel teklik” gibi çeşitli şekillerde veya farklı ticari referansla reklamın altını vurgulama – veya vurgulamama haklarını saklı tutar. Bunun yanında, Satıcı web sitesi üzerinde vurgu yerleştirme hakkına sahip değildir.

41. Alıcı ile anlaştıktan sonra 72 saat içinde Satıcı uygun ürünün satışı hakkında EXAPRO’yu bilgilendirmelidir, etmemesi durumunda Satıcı sözleşme sorumluluğu altına girebilir.

42. Ürün ücreti banka havalesi ile gerçekleştirilmelidir. Banka çeki kabul edilir, fakat sadece Fransa çekleri.

 

43. Mevcuttaki yasal rejim çevrimiçi, dahili hat üzerinden satış sistemine dayalıdır.

44. Müşteri, EXAPRO’nun tüm kurallarını kabul etiği yönünde taahhüt eder ve teklifini web sitenin usulüne uygun göndermelidir.

45. Müşteri kendi teklifin tüm sorumluluğunu üstlenir ve ürün satın alma teklifi yollamak için yetkili ve ehliyetli olduğundan emin olmalıdır.

46. En yüksek teklif her zaman kazanamaz, çünkü sunulan hizmet açık artırma satış hizmeti değildir (yukarıda bakınız).

47. EXAPRO tüm tekliflerin değerlendirileceğinin garantisini vermez. Sadece en uygun teklifler incelenecektir. Teklifi değerlendirilmeyen müşteri EXAPRO’dan karşı hiçbir yasal hak iddia edemez.

48. Müşteri ulaşım, taşıma, gümrük ve aktarımdan doğan diğer masrafların varsayılan faturayı ödemelidir. Bununla birlikte, taraflar eğer dilerlerse farklı kurallar uygulamayı seçebilirler. EXAPRO, satış tamamlanmadan önce taraflar bu tutar hakkında anlayabileceklerini tembih eder (38.madde).

49. EXAPRO, sadece e-posta bildirimi göndererek herhangi bir sebepten dolayı, herhangi bir zaman diliminde ve Satıcıya veya Müşteriye karşı bir yükümlülük taşımaksızın, herhangi farklı haklar ve hukukların hükümlüğü altında kalmadan teklif kaldırma haklarını saklı tutar. 

50. Her teklif Müşteriyi Satıcı ile anlaşma sağlamak üzere bağlar. Müşteri, Satıcı tarafından seçilmediği sürece teklifini geri çekebilir.

51. Teklifin gönderilmesi ile birlikte, Müşteri talep edilen ürünü satın almak adına gerekli fona sahip olduğunu garantisini taahhüt eder. Aksi takdirde, e-posta bildirimi gönderilerek ve herhangi bir gerekçe göstermeden Müşteri siteden kaldırılabilir.

52. Teklifi Satıcı tarafından kabul edilen her Müşteri EXAPRO’yu anında bilgilendirmelidir. 

53. Eğer teklif değeri 50,000 € aşıyorsa, bu bağlamda EXAPRO Müşteriden bu fona sahip olduğuna dair banka onayı isteme haklarını saklı tutar.

54. EXAPRO talebi üzerine, Satıcıya durum emsali ve önkoşul sunabilmesi adına, EXAPRO tarafından belirlenen koşullar gereği konu ile ilgili Müşteri EXAPRO’ya depozito ödeme yükümlüğünü taşır.

55. Buna ek olarak, Müşteri iki temel zorunlulukla yükümlüdür:

 • Ürün teslimatını kabul etmesi, aksı takdirde Satıcı yükümlüklerini yürütme zorunluluklarını reddedebilir, gereğin yapılmasını talep edebilir veya satış kontratını feshedebilir.
 • Ürün ödemesi: Müşteri satış kontratında belirtilen yere ve tarihte ödemeyi yapmalıdır.

 

56. Satıcı taban fiyat, son fiyat ve teklif sunulma zaman aralığını özgürce belirleyebilir.

57. Son teklif Satıcı tarafından seçilmelidir, bu seçim Satıcıyı Müşteriye görüşmek üzere yönlendirir.

58. Anlaşmayı güvence altına almak adına, hem Satıcı hem de Müşteri zaman geçirmeden beraber EXAPRO’yu uygun koşullar hakkında bilgilendirmelidirler. Müşteriden EXAPRO’ya sağlanan bilgiler doğrultusunda tarafların karşılıklı tanıtımına durum emsali teşkil eder.

59. Eğer geçerli süre içinde teklif kabul edilirse, Müşteri Satıcıya tanıtılacağı yönünde bilgilendirilir.

Bu yönlendirmelerden önce, EXAPRO Müşteriye avans ödemesi yönünde talep gönderebilir. Böyle bir durumda, e-posta bildirim tarihinden itibaren 4 gün içinde, Müşteri teklif ücreti %10’unu  -  teklif geri çekme cezası olarak – EXAPRO’nun yönergeleri doğrultusunda ve EXAPRO’nun seçmiş olduğu emanet banka hesabına yatırılmalıdır ( Satıcıya veya Müşteriye herhangi bir faiz uygulanmamaktadır).

60. EXAPRO herhangi bir gerekçe göstermeden,  herhangi bir zaman diliminde ve Satıcıya veya Müşteriye karşı bir yükümlülük taşımaksızın, herhangi farklı haklar ve hukukların hükümlüğü altında kalmadan herhangi bir prosedürü durdurma veya satış teklifini askıya alma haklarını saklı tutar.

61. EXAPRO, Satıcının EXAPRO plus VAT kullanımından dolayı Satıcıya komisyon faturalandıracaktır. Bu faturalar, fatura makbuz tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmelidir.

62. Komisyon yüzdelerini belirtilen web adresinde bulabilirsiniz: http://www.exapro.com/sell-your-used-plant-machinery/. Bu husustaki anlaşmazlıkları önlemek adına taraflar bu komisyon yüzdelerini görüşmek ve anlaşmakla yükümlüdürler.

63. EXAPRO üzerinden güvence altına alınan her anlaşma için komisyon faturalandırılacaktır.  Bu tür komisyonlar, tanıtım anlaşmasında aksi yönde bir şart koşulmadığı takdirde, EXAPRO tarafından birbirine tanıtılma tarihinden itibaren 6 ay süresi içinde tarafların yapacağı her sözleşme için uygulanacaktır.

64. Satıcı tarafından ödenecek olan komisyon, Müşteri tarafından EXAPRO’ya yatırılan herhangi bir avans veya depozitodan kesilecektir. Eğer avans ödenecek tutarı aşıyorsa, EXAPRO’nun talimatları doğrultusunda kalan bakiye Satıcının banka hesabına havale edilecektir.

65. İşlem miktarı, taraflar tarafından kabul edilen teklif miktarı olarak kabul edilir. Eğer taraflar farklı bir ücrette anlaşmak isterlerse, Satıcı faturalandırma tarihinden itibaren 30 gün içinde EXAPRO’yu bilgilendirmelidir.  EXAPRO sunulan bilgiler doğrultusunda komisyonu düzenleyecektir ve güncellenmiş bir fatura faturalandıracaktır. 30 günlük süre bitiminden itibaren herhangi bir talep kabul edilmeyecektir. 

66. Anlaşma sağlanamaması ve işlem tamamlanamaması durumunda, Satıcı ve Müşteri EXAPRO’yu e-posta veya mektup yollu ile bilgilendirmelidir. Böyle bir durumda, EXAPRO Müşteriye avansını tahsil edilmesi adına talimat verecektir.

67. Taraflar tarafından ödenen meblağ EXAPRO’nun daimi kazancı sayılır ve tümü veya bir bölümü geri iade edilmez, Satıcı veya Müşteri tarafından EXAPRO’ya ödenmesi gereken ücret, son ödeme tarihine kadar ödemesi sağlanmalıdır, Satıcı veya Müşteri EXAPRO’ya hukuki çerçevelerde borçlanabilirler ve resmi bir bildirim olmaksızın, gecikmiş ödemeden kaynaklanan faiz gecikmenin ilk gününden uygulanmaya başlayacaktır ve ilgili miktarın üzerinden yasal faiz uygulanacaktır.

 

68. EXAPRO, tarafların sağladığı tüm bilgileri kontrol etme ve gerekli durumlarda uyarı vermeksizin bu bilgileri silme, iptal etme ve reddetme haklarını saklı tutar. Böyle bir iptal durumunda, herhangi bir form veya herhangi bir zaman dilimi adına asla tazminat hakkı oluşturmaz.

69. EXAPRO, herhangi bir zaman diliminde ve anında her türden erişim hakkı veya uygun görülen hesaplar veya şifreleri engelleme, hatta herhangi bir hesabı ve şifresini, doğrulanmamış ve/veya faal olmayan hesabı silme haklarını saklı tutar.

70. Ön resmi kayıt bildirimi bulunmayan kullanıcılar tarafından sağlanan web site erişimi, sonlandırılacaktır. 

 

71. EXAPRO, hakiki şahıslar veya kuruluşlara belirli hizmetler sunabilmeleri adına onlarla sözleme imzalayabilir. Bu tür üçüncü-şahız hizmetleri Satıcılara ve Müşterilere sunulabilir, ücretlendirme ve sorumluluk tamamen bu üçüncü-şahıslara aittir. Exapro ; varlıkların tanıtımı ve hizmetlerini gerçekleştirmek amacıyla üçüncü parti hizmetleri kullanabilir. Eğer bir satıcı firma, varlıklarını üçüncü parti hizmetler vasıtasıyla tanıtımını yaptırmak istemezse, e-posta yoluyla [email protected].eu adresine konu ile ilgili olarak talep göndermelidir.

72. Üçüncü-şahıs hizmetleri farklı Web sitelerine veya internet kaynaklarına bağlantı erişimleri içerebilir. Tanımı genişletirsek, bu tür siteler ve kaynaklar denetimimiz altında değildir, EXAPRO bu kaynakların sağlanması adına sorumlu olmayıp, bu tür sitelerin veya internet kaynakların içeriği, reklamı, ürünleri, hizmetleri veya diğer materyalleri hakkında herhangi bir yükümlülüğü kabul etmez. Hiç kimse bu tür web sitelerden ve internet kaynaklardan oluşabilecek zararlar, kayıplar ve sonuçlar hakkında EXAPRO’dan hak iddia edemez.

73. Doğrudan veya dolaylı olarak, EXAPRO’nun sunduğu hizmetlerden doğan veya oluşan her türden maddi veya manevi zarar veya kayıp sorumluluğu tamamen Satıcılara ve Müşterilere aittir.  Bu anlaşmanın, herhangi bir durumun, sözleşmenin veya kurallın ihlali durumunda, her bir Satıcı ve Müşteri EXAPRO’ya karşı oluşabilecek her türlü iddialardan, dava veya zarar kararından muaf tutulacağını taahhüt eder.

 

74. Her bir Satıcı, Müşteri veya üçüncü-şahıs EXAPRO’nun web sitesi aracılığı ile EXAPRO’ya bilgi sunabilir. Bu tür içeriklerin doğruluğunu, geçerliliğini ve çıkarlarını korumak EXAPRO’nun yükümlüğündedir. Eğer herhangi bir yayıncı içeriği mevcut kuralları ve durumları ihlal ediyorsa, hiç kimse EXAPRO’dan herhangi bir hak iddia edemez. 

75. Kendi etki alanının kapsamında, bildirim uyarı ve raporlama sitemi yerleştirerek EXAPRO bilgilendirme görev yükümlülüğünü yerine getirir.

76. Kullanıcı veya diğer taraflar tarafından sağlanan veya depolanan bilgiyi izleme yükümlülüğü EXAPRO’ya ait olmayıp,  illegal aktiviteler oluşmadan önce faktörleri veya kanıtları belirleme gibi bir yükümlüğüne EXAPRO sahip değildir. 

77. EXAPRO her türden kötü amaçlı yayıncı içeriklerini kaldıracağını ve bu tür içeriklerin yayınlanmasını engellemek adına elinden gelenini yapacağını taahhüt eder

78. EXAPRO, mevcut yasal içerikler aleyhte sitede yayınlanan ve kaldırmak adına bir işlem yapılmamış kötü amaçlı içerikler hakkında bilgilendirilmiş olması durumlar haricinde, içeriklerin, satışa sunulan ürün reklamı veya tarafların işlemleri hakkında bir yükümlülük kabul etmez.  

79. EXAPRO, Satıcılara teklifçilerin özel numaralarını teminin garantisini vermez.

80. EXAPRO, Müşterinin mali gücü yeterli olduğu veya vaatlerini yerine getireceği hususu hakkında hiçbir surette kefil olmaz.

81. EXAPRO web sitesi üzerinden reklamı yapılan ürünlerin kalitesi, faaliyeti ve uygunluk hakkında hiçbir surette sorumlu değildir. 

82. Arabuluculuğunun kapsamında, EXAPRO herhangi bir yürütme, Satıcı ve Müşteri arasındaki oluşturulan ilişkinin fesih ve/veya sonuç yükümlülüğünü kabul etmez ve reddeder, 

83. EXAPRO Sarl Müşteriye çevrimiçi ürün hakkında herhangi bir kalite veya uygunluk garantisi sağlamaz, Müşteri garanti belgelerini doğrudan Satıcıdan edinmelidir. Doğrudan veya dolaylı olarak Doğrudan veya dolaylı olarak, EXAPRO’nun sunduğu hizmetlerden doğan veya oluşan her türden maddi veya manevi zarar veya kayıp sorumluluğu tamamen Satıcılara ve Müşterilere aittir.

84. Bu anlaşmanın, herhangi bir durumun, sözleşmenin veya kurallın ihlali durumunda, her bir Satıcı ve Müşteri EXAPRO’ya karşı oluşabilecek her türlü iddialardan, dava veya zarar kararından muaf tutulacağını taahhüt eder.

85. Hiç kimse, Satıcıdan veya Müşteriden kaynaklı verimlilik kaybı, gelir kaybı, kâr veya pazar kaybı, veri kaybı, fırsat kaybı, diğer mali zararlar ve ticari kayıplar ve diğer dolaylı kayıplar gibi finansal, ticari veya teknik zarardan dolayı EXAPRO’dan hiçbir hak iddia edemez.  

86. EXAPRO size mümkün olan en iyi kalitede ve profesyonel bir hizmet sunmayı taahhüt eder. Buna rağmen, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ihlali, mücbir sebep, durdurulamaz olay, üçüncü şahız kusuru veya Satıcı veya Müşteri hatası durumları hakkında herhangi bir yükümlülük kabul etmeyecektir.

87. Teknik arabulucu olarak EXAPRO Satıcının ödenmemiş alacaklarını karşılayamaması durumu ile ilgili bir sorumluluk kabul etmez. Satın alınan bir ürünün Müşteriye ulaşmaması, uygunsuz teslimat veya teslimat sırasında oluşan zarar gibi hususlar hakkında EXAPRO hiçbir surette yükümlülük kabul etmez. 

88. Eğer teslim edilen ürün teslim ülkenin yasalarını ihlal ederse, EXAPRO bu durumla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez.

89. Mali koşullar Satıcı ve Müşteri arasında anlaşma ile sağlanmalıdır, bu nedenle Müşterinin tediye etmeme durumları ile ilgili EXAPRO bir sorumluluk kabul etmez.

90. Satıcı tarafından ekipmanı hakkında yollanan bilgiler hakkında EXAPRO hiçbir surette sorumluluk kabul etmez. Hiçbir hatalı, hileli, yanıltıcı bilgi veya bilgi eksikliği EXAPRO’nun sorumluluğunda değildir.

 

91. Bir çevrimiçi mağazası olarak EXAPRO haftanın 7 günün 24 saatti hizmet sunan ve güçlü bir veri tabanına sahip olan bir teknik arayüzüdür. Haliyle EXAPRO internet bağlantısı (tüm teknik riskler ve ilgili kapsamları) sebebiyle meydana gelen herhangi bir teknik kısıtlama hakkında sorumluluk kabul etmeyecektir.

92. EXAPRO, hizmetlerine kesintisiz ve sürekli erişim sağlamakla yükümlü değildir. Bu nedenle,  web sitesinde meydana gelen herhangi bir işlev bozukluğu veya arızadan doğabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan EXAPRO sorumlu tutulamaz.

 • Hizmetlere erişim uygunlukları doğrultusunda sağlanacaktır.

93. EXAPRO kullanıcılarına sabit disklerinde “çerezler” oluşturmalarına izin verir ve depolanan bilginin kullanıma yetkisini sağlar.

 • Çerez, internet tarayıcısı üzerinden kullanıcının sabit diskine transfer edilen ve EXAPRO bu kullanıcıyı tanımlayabilmesine ve hizmet gönderebilmesine olanak sağlayan bir alfa numerik tanımlayıcıdır.
 • Eğer bilgisayarınızı farklı şahıslarla paylaşıyorsanız ve eğer çerez cihazınızda etkin ise, web sitemizden çıkış yaparak tarayıcınızı kapanmanızı tavsiye ediyor.

94. Verdiği hizmetin bir vizyonu olarak, EXAPRO tarafsız bir arabulucu olarak Satıcıları ve Müşterileri birbirine tanıtır. Buna bağlı olarak, sitenin kullanımından doğacak tüm maliyetler, masraflar (iletişim, ekipman) kullanıcılar tarafından karşılanır.

95. Her bir Satıcı veya Müşteri kendi hesabından kullandığı hizmetler adına kendi sorumludur.

 • EXAPRO herhangi bir hizmeti ve kullanıcı hesabını kaldırma ve askıya alma, web siteye erişimi kapatma, konumlandırılan içeriklerin görüntülenmesini geciktirme veya arama motoru üzerinden elde edilen sonuçları saklama haklarını saklı tutar.
 • Kullanıcıların kötü amaçlı veya illegal eylemleri, platform kurallarını ihlali veya diğer kullanıcıların güvenliğini tehdit edecek veya herhangi bir kayba meyil verecek davranışları durumlarında EXAPRO bu kötü amaçlı kullanıcıların siteye erişimlerini kısıtlamak adına gerekli adımları atacağını taahhüt eder.

96. Hizmet Kullanımı: hizmet kullanımı esnasında kullanıcılar aşağıda belirtilen durumlardan kaçınmalıdır:

 • EXAPRO’yu veya diğer kullanıcıları yanıltarak başka kişilere/kuruşlara ait olan soyadları veya kimlik adlarını sunmak, ürünün ücretini manipüle etmek veya farklı kullanıcıların reklamları ile işgüzarlık yapmak
 • hilekar, yanıltıcı, iftira niteliği taşıyan veya hayali reklamlar göndermek
 • virüs içeren her türlü içeriği veya her türden kötü amaçlı yazılım veya kesinti yaratabilecek kodları, herhangi bir bilgisayarın veya telekomünikasyon araca hasar verecek veya kısıtlayacak herhangi bir yazılımı yüklemek, görüntülemek, e-posta veya başka araçla transfer etmek. Spamları, zincir mektuplar veya piramit şemaları içeren istenmeyen reklamları yayma veya yayınlamasına dahil olmak
 • herhangi bir rahatsız edici ya da zarar verici hizmetti, sunucusu, hizmet bağlantısı yayınlamak veya yayınlamasına dahil olmak. Gerekli koşullara, prosedürlere, genel kurallara veya hizmete bağlı ağların yürürlükteki yasal hükümler uymayı reddetmek
 • bilinçli yahut bilinçsiz herhangi bir yasa, iç ve dış ülke kanunu, yasal belge veya diğer yasal bağlam kurallarını ihlal etmek
 • EXAPRO veri tabanına ait olan herhangi bir mühim niteliksel / niceliksel parçasında erişim sağlamak, bu tür erişimler yasaktır
 • EXAPRO veri tabanı içeriğinde sürekli tekrarlanan erişim denemeleri, veri tabanı kullanım koşulların açıkça bir ihlalidir, bu tür erişimler yasaktır
 • kullanıcıların ön rızası olmaksızın ve her ne amaçla olursa olsun mülkiyet bilgilerini elde etmek, 
 • bize danışmadan hesabınızı veya rumuzunuzu üçüncü şahıslara aktarmak; web siteyi başka bir şahsa ait hesabı ile kullanmak veya hesabınızı başka bir şahsın kullanmasına izin vermek,
 • yasal ehliyetiniz olmamasına rağmen web sitemizi ve hizmetlerimizi kullanarak anlaşma sağlamak;  reşit olmayan veya askıya alınmış kullanıcı olmak.

 

97. EXAPRO, kişisel bilgilerinizi şirketimiz tarafından korunacağı ve gizleneceği yönündeki güveninizden dolayı size teşekkürlerini sunar. EXAPRO, kişisel verilerinizi sıkı bir gizlilik ve güvenlik altında korunacağını taahhüt eder. Bu beyanın kabulü ile kullanıcı, bu bilgilerin EXAPRO tarafından kendi amaçları doğrultusunda erişim, işlem ve kullanım hakkına sahip olduğunu kabul eder. Söylemeye bile gerek yok ki, dilediğiniz anda onayınızı anında olmak üzere, fakat geriye dönük etkisi olmadan feshedebilir ve geri çekebilirsiniz.

98. Buna rağmen, EXAPRO hizmetinin her bir kullanıcısı kendi bilgilerini veya ekipmanındaki her bir materyali korumak adına yükümlülüklerini yerine getirmelidir.

99. Kişisel veri işleme bağlamında gerçek kişilerin korunması hakkındaki 6 Ocak 1978 tarihli ve 78-17 sayılı kanunu ve düzenlenen 6 Ağustos 2004 tarihli 2008-801 sayılı kanunu sağlamamız ile beraber, EXPRO hizmetini kullanan her bir Müşteri veya Satıcı gerçek kişilik bilgileri ile erişim, düzenleme veya kapatma işlemi yapmakla yükümlüdürler.

100. Her Müşteri veya Satıcı kişisel bilgileri üçüncü şahsa aktarılması hususunda itiraz etme hakkına sahiptir, alta belirtilen adreste itiraz dilekçesini sunabilir: 4 Place Marc Leclerc 79400 SAUMUR.

101. Kullanıcıların bilgileri sıkı bir gizlilik ve güvenlik altında korunacaktır. Buna rağmen bu bilgiler özel durumlarda paylaşılabilir: hukuki fiil, kanuni zorunluluk, genel kullanım koşulları uyumu, genel satış koşulları uyumu, herhangi bir sözleşmeyi yürütmek adına, üçüncü şahısların ihlal iddialarına karşı savunma hakkı, EXAPRO’nun haklarını ve çıkarlarını korumak adına.

102. Bu tür bilgiler üçüncü şahıslarla paylaşılabilir: ortaklar, kontrolümüz dışındaki partnerler (işlemin yürütülmesi ile ilgili üçünü şahıs bilgi paylaşımı), servis sağlayıcılar veya diğer iş veya transfer işlemlerini kapsayan üçüncü şahıslar. Aksi durumlarda EXAPRO bilgilerinizin paylaşım durumundan önce sizin onayınızı ister. 

 

103. Bu sözleşme Fransızca dilinde hazırlanmıştır. Bu genel satış ve kullanım şartları ve koşulların sadece Fransızca örneği geçerlidir. Exapro.com ve EXAPRO tarafından sağlanan diğer siteler üzerinde bulunan diğer genel satış ve kullanım şartları ve koşulların, bu şartnamenin yabancı dildeki çevirileridir ve hükümleri yoktur. Bundan dolayı, herhangi bir anlaşmazlık durumunda sadece Fransızca versiyonu geçerli olacaktır.

104. Tüm işlemler Fransa kanun yasalların doğrultusunda yapılacaktır. Bu genel satış ve kullanım şartları ve koşulların kabulü ile tüm profesyonel ziyaretçiler ve kullanıcılar, Fransa yasal hukuk kanunlarına uyuma taahhüdünü verir.  Fransa yasal hukuk kanunları sadece EXAPRO SARL ve Müşterileri ve Satıcıları arasındaki sözleşme ilişkileri adına uygulanmaz, ayrıca Müşteri ve Satıcı arasındaki sözleşme ilişkileri adına da uygulanacaktır. Bu genel satış ve kullanım şartları ve koşulların kabulü ile Satıcılar ve Müşteriler resmi olarak kabul ederler ki, tüm işlemleri Fransa yasal hukuk kuralları doğrultusunda yapılacaktır.

105. Anlaşmazlık durumunda yasal mahkeme yeri: Tribunal de Commerce de Paris yasal mahkemenin yürütüleceği yer olacaktır. Taraflar resmi olarak kabul ederler ki, bu mahkeme EXAPRO ve kullanıcıları arasındaki, Satıcılar ve Müşteriler arasındaki yasal mahkeme süreçlerini yürütme yetkisine sahiptir. 

106. Bilgi toplama - ne tür veriler topluyoruz ve kullanıyoruz Exapro sitesini ziyaret ettiğinizde, internet servis sağlayıcınızın adını, bizi ziyaret ettiğiniz web sitesini, sitemizdeyken gezindiğiniz sayfaları, ziyaretinizin tarihini ve süresini ve erişim sağlanan cihazdaki bilgileri (cihaz türü, işletim sistemi, dili, bulunduğunuz ülkeyi ve web tarayıcı türü) saklarız. Bu kullanım verilerini, hizmetlerimize erişiminizi kolaylaştırmak (örneğin, kullandığınız aygıta yönelik hizmetlerimizi ayarlamak için) ve herhangi bir kötüye kullanımı fark ederek onu durdurmak için işliyoruz.

107. Çerezler, Exapro'nun hizmetler ve/veya tarama oturumları üzerinden tanımasına imkan veren ve sitemizde işlevselliği geliştirmesini sağlayan , bilgisayarınızda, cep telefonunuzda veya sair cihazlarda bilgi saklayan küçük veri dosyalarıdır. Exapro, standart internet log bilgileri ve sitemizi ziyaret ettiklerinde ziyaretçilerin davranışsal kalıplarının ayrıntıları gibi bilgileri işlemek için çerezleri kullanır. Bu, size daha iyi bir hizmet sunmak ve belirli fonksiyonların kullanımını kolaylaştırmak için yapılır. Çerezler bireysel cihazınızda saklanır ve kullanımları üzerinde tam kontrole sahipsiniz. Web tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlerin iletimini devre dışı bırakabilir veya kısıtlayabilirsiniz. Saklanan çerezler herhangi bir zamanda silinebilir.

108. Kişisel bilgilerinizi, sizin izniniz olmadan, pazarlama amaçları için üçüncü taraflara asla satmıyor veya kiralamıyoruz. Yasal gerekliliklere cevap vermek, politikalarımızı uygulamak, bir gönderinin veya başka bir içeriğin başkalarının haklarını ihlal ettiği veya herhangi birinin haklarını, mülkünü veya güvenliğini koruduğu iddialarına cevap vermek için kişisel bilgileri ifşa hakkını saklı tutmaktayız. Bu tür bilgiler yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun olarak açıklanacaktır. Kişisel bilgileri, iş operasyonlarımızda yardımcı olan servis sağlayıcılarla da paylaşma hakkını saklı tutmaktayız.

109. Belirli teknik veri analizi, işleme ve / veya depolama teklifleri için belirli sayıda güvenilir dış servis sağlayıcıları kullanıyoruz. Bu servis sağlayıcılar özenle seçilir ve yüksek veri koruma ve güvenlik standartlarını karşılar. Bu servis sağlayıcılara sadece hizmetler için gerekli olan bilgileri paylaşırız ve onlarla paylaştığımız bilgileri gizli tutmak ve Kişisel Verileri sadece talimatlarımız doğrultusunda işlemek için sözleşmeyle bağlarız.

110. Bilgiyi, korunması gereken ve kişisel bilgilerinizi yetkisiz erişime ve açıklamaya karşı korumak için çok sayıda araç kullanan bir varlık olarak ele alırız. Ancak, muhtemelen bildiğiniz gibi, üçüncü taraflar yasa dışı bir şekilde iletimleri veya özel iletişimleri engelleyebilir veya bunlara erişebilir. Bu nedenle, kişisel bilgilerinizi korumak için en yüksek standartları kullanıyor olsak da, kişisel bilgilerinizin ya da kişisel iletişiminizin daima gizli kalacağına söz verememekteyiz, siz de bunu beklememelisiniz.iletişiminizin her zaman özel kalacağını beklememelisiniz.

111. Onayınızı verdiğiniz yerde, bilgilerinizin işlenmesi ve Hizmetleri kullanımınız için onayınızı geri çekme hakkına sahipsiniz. Örneğin, bültenlerin alt kısmındaki abonelikten çıkma bağlantısını kullanarak e-posta pazarlamadan çıkmaya onay verebilirsiniz. Bilgilerinizin işlenmesi ve Hizmetlerimizi kullanımınıza ilişkin olarak, bilgilerinizi saklamak için gerekli olan bilgiler hariç olmak üzere, kişisel bilgilerinizin silinmesini istemek için [email protected] adresine e-posta göndererek onayınızı geri çekmeyi seçebilirsiniz. Bu silme kalıcıdır ve Exapro e-posta listesinden otomatik olarak hariç tutulursunuz.

112. Exapro’nun iletişim bilgileri:
Exapro s.r.o.
5/598 Ujezd - Mala Strana
150 00 Prague Czech Republic
Fax.: +420 251 511 889

Bu sayfaya şu dilde de erişebilirsiniz : İngilizce
This page also exists in English